Dištriktuálna pastorálna konferencia 2019
Nový zákon o financovaní cirkví a jeho dôsledky pre život ECAV
Čítaj viac
Ako čítať Bibliu
Stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu
Čítaj viac
Študentská kvapka krvi EKG
Staré kolégium v Prešove. 13. novembra 2019. V spolupráci s Národnou transfúznou stanicou.
Čítaj viac
Banícka ofera, dychovka a potolerančný kostol
230. výročie pamiatky posvätenia chrámu v Mníšku nad Hnilcom
Čítaj viac
Chráň si srdce!
Slávnostná trojdňová akadémia pri 30. výročí Nežnej revolúcie
Čítaj viac
Ženy v Soli „košíkovali“
Ako upliesť košík z prírodného pedigu
Čítaj viac