Pocta ThDr. Júliusovi Madarásovi

Pocta ThDr. Júliusovi Madarásovi

Pocta ThDr. Júliusovi Madarásovi

V Gemerskej Polome odhalili pamätnú tabuľu a vydali knihu mapujúcu históriu cirkevného zboru.

Cirkevný zbor v Gemerskej Polome prežíval v sobotu 12. októbra 2019 slávnostné a nevšedné chvíle. Pri príležitosti 100. výročia narodenia ThDr. Júliusa Madarása, ktorý ako zborový farár pôsobil v Gemerskej Polome v rokoch 1968 – 1990, odhalili pamätnú tabuľu bývalým farárom pôsobiacim v tunajšom cirkevnom zbore v rokoch 1784 – 1990. Prezentovaná bola aj vydaná kniha autorov Ján Chanas – Marta Mikitová: Gemerská Poloma – Ev. a v. cirkevný zbor a jeho farári 1590 – 2019.

Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, senior Gemerského seniorátu Radovan Gdovin, emeritný biskup Východného dištriktu Igor Mišina, ako aj ďalší zástupcovia okolitých cirkevných zborov, seniorátu a samosprávy. V kázni biskup Slavomír Sabol zdôraznil význam poznania minulosti a vlastných dejín ako nevyhnutnosť, ak si národ i jednotlivec má uchovať svoju identitu. Vyzdvihol morálny odkaz Júliusa Madarása, ktorého v ťažkých rokoch nedávnej minulosti za jeho presvedčenie nespravodlivo odsúdili a väznili. Podal ho ako vzor pre jeho teologickú odbornú spôsobilosť, ale aj kvôli jeho pozitívnemu a ľudskému prístupu k okoliu.

Po pôsobivej piesni ,,Svojho Pána sláviť chcem“ v podaní zborového spevokolu Gemerská Poloma predstavil predchádzajúci dlhoročný starosta obce Ján Chanas pamätnú tabuľu venovanú bývalým farárom. Marta Mikitová oboznámila s obsahom vydanej publikácie, ktorá podáva informácie o všetkých evanjelických farároch, ktorí pôsobili v cirkevnom zbore Gemerská Poloma od roku 1590 až do dnešných čias a zaznamenáva aj značnú časť polomských cirkevných dejín. Okrem iných sa prihovorila dcéra Júliusa Madarása, Jela Chudíková, ktorá v krátkosti charakterizovala činnosť svojho otca a jeho životné postoje.

Po hymne Hrad prepevný sa účastníci presunuli pred budovu evanjelickej fary, na ktorej odhalili pamätnú tabuľu bývalým farárom, ktorí v cirkvi a obci zanechali od roku 1784 kus svojej plodnej práce: Michal Hankóczy, Karol Kellner, Gustáv Kellner, Ľudovít Linczényi, Ján Paulov, Rastislav Tupý a Július Madarás. V areáli kostola a fary bola tiež inštalovaná výstavka fotografií, dokumentujúca život Júliusa Madarása a ostatných farárov, fotografie z dávnych konfirmácií a života zboru.

Spomienka na Júliusa Madarása, odhalenie pamätnej tabule i vydanie knihy sú vyjadrením uznania a rešpektu k výnimočným jednotlivcom, ktorí formovali a budovali náboženskú pamäť ako súčasť kolektívnej pamäte tunajšieho spoločenstva. Poznanie vlastných dejín a hrdosť na všetko, čo naši predkovia vytvorili, a zároveň ocenenie toho, čo vytvárajú a zveľaďujú súčasníci, je jedným zo základných predpokladov úspešného života a ďalšieho napredovania. Preto všetkým farárom účinkujúcim v Gemerskej Polome patrí veľké poďakovanie za vykonanú prácu v prospech evanjelickej cirkvi i rozvoja obce a jej obyvateľov.

Marta Mikitová

Red. krátené

FOTO: Stanislav Kejík a Janka Maťová

Vidíš dobre(é)?

Vidíš dobre(é)?

Vidíš dobre(é)?

Rozhovor so spisovateľom Danielom Hevierom otvára októbrové číslo mesačníka eVýchod. Tematicky sa vracia k Misijným dňom 2019 v Starej Ľubovni a téme Dobre vidieť. Mária Meleková, bylinkárka z Dolnej Oravy, radí, ako hľadať zdravie v Božej lekárni. Prezradila tiež, aké prekvapenie a „elixír života“ pripravila pre všetkých troch bratov biskupov. Ťažké obdobie protireformácie sprítomňuje Nora Baráthová cez portrét kežmarského richtára Jakuba Kraya – odvážneho muža, ktorý kráčal za smrťou. S medičkou Lýdiou Sabolovou navštívime nám Európanom pomerne neznámy El Salvador, čo v preklade znamená „Spasiteľ“.  Dušan Šándor všetkých kresťanov rozdelil do štyroch základných skupín, ktoré vykazujú podobné charakteristické znaky. O tom, ako sa rodia rozhodnutia a ako si vybrať tú správnu cestu, píše Anna Činčuráková Tipulová. Októbrový eVýchod pripomína aj päť rokov, ktoré uplynuli od genocídy jezídov v Iraku a ktorej následky trvajú dodnes. Symbolom tejto genocídy sa stala Nadja Murad, sama obeť sexuálneho násilia a nositeľka Nobelovej ceny mieru. Nechýba jesenný „recept z fary“, tentoraz tekvicový chlebíček s tvarohovou polevou. Číslo uzatvára reportáž z Operného gala v Kežmarku a prináša odpoveď na hádanku, ako  je možné, že sa evanjelický farár August Roy stal Dobrým anjelom.

 

 

Objednávkový formulár: www.evychod.sk, 0918 / 828 302

Adventný kalendár 2019

Adventný kalendár 2019

Adventný kalendár 2019

Každý rok pred príchodom adventu poľské vydavateľstvo Augustana v spolupráci s Biskupským úradom Východného dištriktu pripravuje pre detského čitateľa knižný adventný kalendár. Niekomu sa to môže zdať staromódne, keďže v dnešnej modernej dobe plnej techniky sú papierové knihy čoraz menej populárne. Nielen dieťa zrejme radšej siahne po smartfóne alebo tablete. Aj dospelým sa môže zdať, že moderné technológie pripravia deti na budúcnosť. Mozog dieťaťa ale nefunguje tak, ako u dospelého a ešte veľa sa toho musí naučiť. A k tomu môže byť nápomocný aj Adventný kalendár. Aktivuje rôzne oblasti mozgu, umožňuje dieťaťu rozvíjať poznávacie schopnosti, rozprávanie, čítanie, logické myslenie. Výtvarné úlohy mu zase pomôžu pri rozvoji motoriky rúk potrebnej nielen pri písaní, ale aj pri ďalších manuálnych činnostiach.

Adventný kalendár má okrem vyššie spomenutých plusov navyše aj vplyv na duchovný rozvoj detí. Rodičom dáva možnosť:

 • rozhovoru s dieťaťom na témy, ktoré nepreberajú v škole
 • radosti zo spoločného trávenia času a tvorenia vecí
 • pripomenúť si, čo je počas Vianoc naozaj dôležité
 • budovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom pri plnení rôznych úloh

Niekedy sa oplatí byť staromódnym a investovať čas do skutočných hodnôt. Narodenie Ježiša predsa nie je nejaká banálna vec, na ktorú môžeme zabudnúť. Je to základ nášho života tu na zemi, ale aj v budúcnosti, v inom svete. Oplatí sa teda dbať o to, aby aj deti mali takéto základy.

Adventný kalendár na tento rok obsahuje množstvo úloh, hlavolamov a príbehov – a všetky slúžia na to, aby sme pochopili, prečo slávime Vianoce, odkiaľ pochádzajú niektoré tradície a čo sa stalo pred 2 000 rokmi v Palestíne. Advent ako čas očakávania a príprav na príchod Spasiteľa môžu rodiny vďaka tejto publikácii stráviť zmysluplne.

Stáli čitatelia už vedia, že stránkami Rodinného adventu ich každý rok sprevádza sviečka Lucinka – jedna zo štyroch sviec na adventnom venci. Nájdu v ňom postup, ako vlastnoručne vyrobiť adventný kalendár v tvare vianočného stromčeka. Tento raz na 24 dní, keďže počet adventných dní sa z roka na rok mení. Malá myška, ktorej predkovia pochádzajú z Rakúska, malým čitateľom vyrozpráva príbeh o tom, ako vznikla koleda Tichá noc a ako je možné, že v tom má tak trochu prsty. Tvorivé deti sa môžu tešiť na výrobu „porcelánových“ ozdôb na vianočný stromček. A práve s touto aktivitou bude spojená aj rodinná súťaž o zaujímavé ceny od Východného dištriktu, vydavateľa a distribútora Rodinného adventu na Slovensku. 

Deti v ňom nájdu tiež návod na výrobu vianočného betlehema – s pomocou vystrihnutých figúrok potom môžu vyrozprávať svojim blízkym a kamarátom príbeh o Ježišovom narodení.    S vianočnými sviatkami úzko súvisí aj výroba svietnika. Veď  evanjelista Ján prirovnáva Ježiša, Božieho Syna ku svetlu: „Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet.“ Morseova abeceda detským čitateľom zase pomôže rozlúštiť, aké posolstvo odovzdali anjeli pastierom, keď im zvestovali narodenie Spasiteľa.

Kalendár si už po mnohých rokoch našiel svojich priaznivcov a čitateľov. Veríme, že tohto roku pribudnú ďalší, ktorým dopomôže k požehnanému prežitiu adventného času.

E. Mihočová

Objednávky do vyčerpania zásob: tajomnik@vdecav.sk

Tel. č.: 0918 / 828 379, 051 /77 22 515

Cena: 3 €/ks

Distribúcia objednávok bude prebiehať v prvej polovici novembra.

Jesenný projektový týždeň

Jesenný projektový týždeň

Jesenný projektový týždeň

Evanjelická základná škola v Prešove 2. –  4. októbra pripravila pre školákov projektové vyučovanie na tému Zvieratá okolo nás. Počas tohto týždňa sa stretli s názvami dní: Na dvore, U mňa doma a V lese.

Na dvore bola téma zameraná na domáce zvieratá. Prváci absolvovali exkurziu do EKOparku Holá Hora, kde mali program zameraný na túto tému. Druháci až štvrtáci odcestovali za zvieratami na EquiFARM do Fintíc. Videli kravy s teliatkami, prasatá, sliepky, kozy s kozliatkami, kone na pastvine, ale aj psy a mačky. Počuli zaujímavé rozprávanie o tom, ako sa žije na farme.

Vo štvrtok, ktorý sa volal U mňa doma, boli domáci miláčikovia pre zmenu v škole so svojimi kamarátmi. Mali sme možnosť vidieť korytnačky, škrečky, morča, slimáka, činčilu, vtáčiky, jaštery, rybky a mnohé iné. Deti sa vzájomne učili ako sa o ne starať. Privítali aj deti z Evanjelickej materskej školy.

Piatok sa začal prednáškou o lesných zvieratách. Štefan Fedorko, referent poľovníctva a lesoturistiky na odštepnom závode štátneho podniku Lesy SR v Prešove, priblížil zvieratá z lesa, ich spôsob života, zvuky, ktoré vydávajú, aké stopy zanechávajú atď. Pokračovali sme tvorivými dielňami. V každej triede sa usilovne pracovalo na výrobkoch súvisiacich s témou Zvieratá okolo nás. Výsledkom sú hmyzie hotely, farmy, vtáčie búdky, teráriá, krásne obrázky prvákov a iné.

Veríme, že toto projektové vyučovanie, ktoré je už tradíciou, zanechalo v našich žiakoch hlbokú a trvalú stopu a taktiež vedomie, že zvieratá sú súčasťou živej prírody, ktorú pre nás Pán Boh stvoril a o ktorú sa musíme starať a ochraňovať ju.

Mária Imrichová

V predaji septembrové číslo eVýchodu

V predaji septembrové číslo eVýchodu

Septembrové číslo mesačníka eVýchod otvára rozhovor so Samuelom Miškom. Istý čas pracoval na zahraničnom oddelení generálneho biskupského úradu, dnes rozbieha projekt diakonického domova pre seniorov v Prešove. Viedol tiež skupinu na študijno-poznávacej ceste po stopách Martina Luthera do Nemecka, ku ktorej sa v reportáži vracia  Soňa Grestyová. Vône a kontrasty Indie, ako aj život miestnych kresťanov približujú Michal a Katka Valčovci. Nečakaný a bolestný je rozlúčkový portrét historika a bibliografa Miloša Kovačku, tiež dlhoročného spolupracovníka  redakcie EV. Nechýbajú dve  recenzie kníh legendárneho príbehu Nezabíjajte vtáčika a teologickej publikácie Mira Kocúra Nie je naivita ako naivita. Manželský pár Jozef a Miroslava Oráčovci čitateľom pootvárajú dvere do svojho súkromia a spomienky na roky obetavej služby. Ľubo Bechný objektívnom svojho fotoaparátu zachytil najväčší hudobný festival Pohoda a reflektuje najmä ekumenické bohoslužby, ktoré sú jeho súčasťou. Septembrové číslo uzatvára rozhovor Zuzany Martausovej s malým hudobným rodinným tímom Dovalovcov.

Objednávkový formulár: www.evychod.sk, 0918 / 828 302

Ordinácia novokňazov

Ordinácia novokňazov

V cirkevnom zbore v Hanušovciach nad Topľou sa bude konať tohtoročná ordinácia novokňazov.  Do duchovnej služby tak oficiálne vstúpia jedenásti novokňazi, ktorí úspešne zložili kaplánske skúšky – a to 16. septembra 2019 v priestoroch Generálneho biskupského úradu. 

V Hanušovciach nad Topľou jej dodnes vidieť ovocie služby farárov, ktorí tu požehnane pôsobili. Zbor sa začal duchovne prebúdzať ešte v čase socializmu s príchodom dnes už nebohého brata farára Jána B. Hroboňa (1982). Vznikali rôzne spoločenstvá – detská besiedka, mládež, mládežnícky spevokol Efata, spevokol dospelých. Do zboru prichádzali zahraničné návštevy, ktoré veriacich povzbudzovali, potajme im pašovali a rozdávali Biblie aj iné knihy.  V tom čase v Hanušovciach v priebehu pol roka postavili novú faru. Rovnako tolerančný chrám v roku 1783 zbudovali za pol roka.

Posledné roky cirkevný zbor Hanušovce vyslal do duchovnej služby niekoľkých farárov. V súčasnosti má na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK dvoch študentov a tretí, Jakub Ferko, bude medzi tohtoročnými ordinovanými. Cirkevný zbor je živé spoločenstvo, ktoré pripravuje detský aj dorastovo-mládežnícky tábor a množstvo aktivít pre mládež. Desať kantorov sa strieda na službách Božích v Petrovciach, Pavlovciach, Medziankach či Hanušovciach nad Topľou.

            Pri 500. výročí reformácie dal cirkevný zbor odliať reformačný zvon a po vysviacke biskupom Východného dištriktu  Slavomírom Sabolom ho umiestnil do veže chrámu na miesto, kde sto rokov chýbal – zrekvirovali ho počas 1. svetovej vojny.

    Cirkevný zbor má 2092 členov. V cirkevnom zbore pôsobí 11 rokov farársky manželský pár: Martin a Evka Škarupovci. Dozorkyňou je Zuzana Kožlejová, správkyňa majetku a projektová manažérka Biskupského úradu Východného dištriktu.

 

Začiatok priameho prenosu ordinácie: 9.30 hod.

Čísla piesní: 195, 330, 298, 585, 638, A68, 263

Káže: Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu

Kantoruje: Martin Tipul

 

Martin Škarupa, red. krátené

Viac v Evanjelickom posli spod Tatier č. 36

Futbalový turnaj Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

Futbalový turnaj Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

Už starí Gréci hovorili: V zdravom tele, zdravý duch. Potvrdili to aj mladí evanjelici v Šarišsko-zemplínskom senioráte, ktorí aj v tomto roku súťažili v najpopulárnejšom športe, vo futbale. Seniorát organizuje športové turnaje vo futbale, volejbale a občasne aj vo florbale už dlhé roky. Istý čas dokonca aj trojdňové Športové dni mládeže.  

Tohtoročný futbalový turnaj sa konal v cirkevnom zbore Chmeľov za účasti šiestich tímov v mládežníckej kategórii – Bardejov, Bystré, Hanušovce nad Topľou, Chmeľov, Soľ, Vyšný Žipov. Dorastová kategória vzhľadom na jediný prihlásený tím (Richvald) bola zrušená. Je to zrejme aj výsledok znepokojivej tendencie na Slovensku, že mladí ľudia dnes čoraz menej športujú.

Turnaj otvoril biblickým zamyslením domáci zborový farár a zároveň koordinátor práce s dorastom a mládežou v Šarišsko-zemplínskom senioráte Tomáš Valašík. Mladým pripomenul na základe slov apoštola Pavla z Filipským 3,12 – 14, že tak ako majú na turnaji pred sebou cieľ víťazstva, majú mať ako mladí kresťania pred sebou cieľ Božieho povolania v Ježišovi Kristovi, za ktorým treba bežať. V Kristovi je tá najväčšia odmena a víťazstvo.

Po napínavom penaltovom závere finálového zápasu 1. miesto získal tím zo Soli, ktorý zároveň vyhral aj putovný pohár seniora. Na 2. mieste sa umiestnil tím z Vyšného Žipova a na 3. mieste tím z Hanušoviec nad Topľou. Medailové turnaje a cenu za najlepšieho strelca turnaja Dávidovi Hrivňákovi zo Soli odovzdal konsenior Marek Cingeľ. Ten zároveň poďakoval starostovi obce Chmeľov J. Gállovi za poskytnutie ihriska na turnaj a všetkým spolupracovníkom. 

 

Marek Cingeľ

Stanovisko Synody 2019 k ASLOZ

Stanovisko Synody 2019 k ASLOZ

Vzhľadom na správy, že niektorí ľudia aktívne pozývajú členov evanjelických cirkevných zborov do tzv. Asociácie slobodných zborov Slovenska, pripomíname evanjelickej verejnosti  uznesenie Synody 2019, ktorá v Prešove (21.- 22.06.2019) prijala oficiálne stanovisko v mene celej ECAV na Slovensku.

Synoda je najvyšším a zákonodarným orgánom cirkvi a je najkompetentnejšia sa v mene Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyjadrovať. Podľa cirkevnej ústavy, okrem iného, synoda prijíma zásadné opatrenia na zabezpečenie duchovného a mravno-náboženského života cirkvi, rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkvi, schvaľuje správu o činnosti generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi, Zboru biskupov ECAV a poradných výborov našej cirkvi, zriaďuje a ruší celocirkevné účelové zariadenia, volí a odvoláva členov generálneho presbyterstva a predstaviteľov rôznych riadiacich orgánov cirkvi a zaujíma stanoviská k otázkam verejného života.

Práve prostredníctvom synody naša Evanjelická cirkev a. v. vyjadruje svoju vôľu a stanoviská, záväzné pre všetkých evanjelikov a. v. na Slovensku. V Prešove sa vyjadrila k vzniku a činnosti tzv. záujmového združenia Asociácie slobodných zborov:

Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) sa vo veci záujmového združenia Asociácie slobodných zborov ECAV (ASLOZ) uzniesla:

 

     1. ASLOZ nie je organizáciou evanjelickej cirkvi, nerešpektuje predstaviteľov ECAV, grémiá ECAV a platné cirkevnoprávne predpisy.

     2. Konštatuje, že ASLOZ zneužíva značku ECAV, s ECAV nespolupracuje a nemá s ňou zmluvný vzťah.

      3. Členovia ECAV (ordinovaní aj neordinovaní), ktorí nahovárajú cirkevné zbory vstúpiť do ASLOZ, dopúšťajú sa vážneho disciplinárneho priestupku, rozbíjania jednoty cirkvi a narúšania bratsko-sesterských vzťahov.

      4. ECAV so svojimi predstaviteľmi a príslušnými grémiami zodpovedne rieši problematické činy jednotlivcov aj inštitúcií v príslušných grémiách bez škandalizovania a traumatizovania cirkvi.

       5. Synoda úprimne pozýva všetkých evanjelikov dobrej vôle k spolupráci na projektoch, ktoré cirkev budujú, k zmiereniu, k jednote a bratsko-sesterskému nažívaniu – v zmysle slov 1. Listu Tesalonickým 5, 12-22:

 

Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás, a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je vôľa Božia pri vás v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte! Proroctvami nepohŕdajte! Všetko skúmajte, dobrého sa držte! Všetkého zlého sa vystríhajte!

 

Hlasovanie prebehlo nasledovne: Prítomných bolo 59 členov synody, za uznesenie hlasovalo 55 členov, proti bol jediný hlas a nehlasovali traja členovia synody. Synoda je orgán, ktorý si žiaden evanjelik nemôže dovoliť spochybniť, iba ak by chcel vytvoriť úplnú anarchiu v našej cirkvi.

Preto si láskavo, ale jednoznačne dovoľujeme upozorniť evanjelickú verejnosť, aby ste, bratia a sestry, uvažovali a hodnotili aktivity ASLOZ v duchu tohto zásadného vyjadrenia synody.

 

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 11.9.2019

Voľby biskupa VD ECAV

Voľby biskupa VD ECAV

Cirkevný ústavný zákon č. 1/1993 článok 40

 • ods 3 hovorí: Cirkevní predstavitelia s výnimkou zborových farárov sa volia na 6 rokov.
 • ods 2 hovorí: „Duchovní a svetskí predstavitelia cirkvi sú do funkcií volení. Funkcie, do ktorých boli zvolení, s výnimkou funkcií v cirkevnom zbore, môžu zastávať len dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Znovu kandidovať môžu až po uplynutí najmenej jedného celého funkčného obdobia.“

Začiatkom budúceho roka  2020 skončí druhé funkčné obdobie brata biskupa Mgr. Slavomíra Sabola, ktorý  verne a požehnane zastával úrad biskupa Východného dištriktu ECAV od r. 2008. 

Preto Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV (DP VD) na svojom zasadnutí dňa 6. septembra 2019 v Prešove  v zmysle Cirkevného zákona č. 11/1994  par. 28  Uznesením č. 26A/2019  vypísalo v cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV voľby na funkciu biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku na nové funkčné obdobie 2020 – 2026. Zároveň Uznesením č. 26B/2019 schválilo nasledujúci časový harmonogram volieb:           

 • 30. 09. 2019 – 15.00 hod. – kandidačná porada
 • 20. a 27. 10. 2019  volebné konventy v CZ VD
 • 8. 11. 2019 sčítacia komisia
 • 8. 11. 2019 riadne zasadnutie DP VD, na ktorom sa vyhlásia výsledky 1. kola volieb a v prípade potreby sa vyhlási 2. kolo volieb
 • 24. 11. a 1. 12. 2019 volebné konventy v CZ VD 2. kola volieb
 • 13. 12. 2019 sčítacia komisia
 • 13. 12. 2019 zasadnutie DP VD, na ktorom sa vyhlásia výsledky 2. kola volieb – konečný výsledok

Kandidačnú poradu, ktorá zostavuje kandidačnú listinu pre voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku v zmysle Cirkevného zákona č. 11/94 § 30 odsek 1/, tvoria jednotlivé predsedníctva seniorátov Východného dištriktu ECAV.

Základné kritériá na funkciu dištriktuálneho biskupa sú definované v Cirkevnom ústavnom zákone č. 1/1993 článok 43 ods. 1:

„Do funkcie dištriktuálneho biskupa možno zvoliť ordinovaného kňaza, ktorý dosiahol vek 40 rokov a je v duchovenskej službe minimálne 10 rokov, z toho 3 roky v dištrikte. Zvolením do funkcie dištriktuálneho biskupa zaniká jeho predchádzajúca cirkevná funkcia. Dištriktuálneho biskupa volia cirkevné zbory dištriktu.“

Kandidáti na funkciu biskupa VD ECAV  v zmysle Uznesenia DP VD č. 26A/2019 zo dňa 6. 9. 2019 predložia  kandidačnej porade:

1/ písomné  čestné vyhlásenie, že súhlasia s kandidovaním a v prípade zvolenia sú pripravení

     prevziať funkciu

2/ štruktúrovaný životopis

3/ volebný program

4/ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

V termínoch určených DP VD budú v každom cirkevnom zbore VD následne prebiehať volebné konventy, na ktorých bude možné odovzdať hlas niektorému z kandidátov.

Pri volebnej matematike je potrebné zdôrazniť, že každý jeden odovzdaný hlas dospelého člena cirkvi sa započítava a je dôležitý a môže byť aj rozhodujúci.  „Zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov členov cirkevných zborov, odovzdávaných na volebných konventoch. Ak boli viacerí kandidáti a ani jeden nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, voľby sa opakujú medzi dvoma kandidátmi, ktorí získali najväčší počet hlasov. V druhom kole je zvolený kandidát s väčším počtom hlasov. Pri rovnakom počte hlasov rozhoduje o zostupe kandidáta žreb.

Ak bol len jeden kandidát, potrebné sú na jeho zvolenie 3/5  všetkých hlasov v organizačnej jednotke.“ (Cirkevný zákon č. 11/1994 par. 32 bod 8, 9)

„A ON (Boh) ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov … budovať telo Kristovo… aby sme verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v KRISTA.“(Ef 4, 11.12.15)

Dušan Cina