POZVÁNKA na koncert do Kežmarku

POZVÁNKA na koncert do Kežmarku

Srdečne Vás 8. augusta 2021 o 17. 00 hod. pozývame na koncert organovej hudby, spevu a hovoreného slova do dreveného artikulárneho chrámu v Kežmarku pri príležitosti Kajúcej nedele a pri spomienke na zničenie mesta Jeruzalem v roku 70. Prežite pekný nedeľný podvečer pri hudbe speve a slove.

Roman Porubän (zborový farár v Kežmarku)

Vyšlo júlové číslo eVýchodu

Vyšlo júlové číslo eVýchodu

Vo chvíľach voľna a oddychu počas letných prázdnin siahnite aj po júlovom čísle eVýchodu, z ktorého obsahu pre čitateľov vyberáme:

– ROZHOVOR s dvojicou farárov Českobratskej evanjelickej cirkvi, ktorí si hovoria Pastoral Brothers

– REPORTÁŽ o 90-ročnom kostole v Rokycanoch pri Prešove

– POSTOJ: 20 rokov Dohody o krste medzi katolíkmi a evanjelikmi

– PORTRÉT: 99-ročnej Zuzany Máhrikovej, kronikárky evanjelického cirkevného zboru v Nitre

– ROZHOVOR: s Mirkou a Martinom Kmecovými, ktorí sa zoznámili vďaka štúdiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte

– ROZHOVOR: s Rune Tobiassenom, farárom v Nórsku a apologétom: „Byť kresťanom znamená byť hriešnikom, ktorému je odpustené.“

– KOMENTÁR: k požiaru na fare v Čelovciach a múdrosti uloženej v banánových krabiciach

– KNIHA: SNY / psychiater Anton Heretik hosťom na Knižnom pódiu EBF UK

– RECEPTY Z FARY: Ovocný Cheesecake v pohári

– KNIHA: Možno by si sa mala s niekým porozprávať / terapeutka a naše obnažené životy

– ROZHOVOR: s numizmatikom Petrom Sčecinom, ktorý vydal mincu s vyobrazením Chrámu sv. Trojice v Prešove.

Ročné predplatné: 24 €. Cena za kus: 2 €.

Elektronicky objednávkový formulár: www.evychod.sk alebo na tel. č.: 0908 / 368 889.

POZVÁNKA: Valné zhromaždenie SEŽ

POZVÁNKA: Valné zhromaždenie SEŽ

Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ) srdečne pozýva svoje členky a podporovateľky  na 13. Valné zhromaždenie. 

Valné zhromaždenie sa uskutoční v evanjelickom kostole v Toporci (Cirkevný zbor Slovenská Ves) v sobotu 31. júla 2021 od 10:00 hod.


Pri tejto príležitosti sa konajú slávnostné služby Božie, na ktorých si s vďakou chceme pripomenúť 25. výročie od založenia SEŽ v ECAV na Slovensku. Služby Božie sa budú konať dňa 31. júla 2021 o 14:00 hod. v evanjelickom kostole v Toporci. Zvesťou Božieho Slova poslúži brat biskup VD ECAV na Slovensku Peter Mihoč. 

Prihlasovací link pre toto stretnutie nájdete na adrese: https://docs.google.com/forms/d/1BTzINIazWmtz5JDtCZ6fxox1jKbpZX9gWj8tn4_W6W0/edit

POZVÁNKA: Diskusia s kandidátmi na generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

POZVÁNKA: Diskusia s kandidátmi na generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

Počas najbližších nedieľ (25. 7., 1. 8. a 8. 8. 2021) si budeme voliť na zborových konventoch v celej cirkvi nového generálneho dozorcu ECAV.

Ak by ste radi spoznali oboch kandidátov, ponúkame vám priamy prenos diskusie Mediálneho výboru ECAV z CZ ECAV na Slovensku Hybe.

Diskusie sa zúčastnia dvaja kandidáti: Marián Damankoš – dozorca Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a Ivan Trepáč – dozorca Turčianskeho seniorátu.

Uskutoční sa 24.7.2021 o 16:00 na YouTube: ECAV s vami.

Svoje otázky môžete už dnes posielať na media@ecav.sk.

POZVÁNKA: Prezentácia knihy o Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku

POZVÁNKA: Prezentácia knihy o Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku

Pred mesiacom – dvomi vyšla unikátna kniha o Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku. Vzhľadom na pandemickú situáciu autor – Roman Porubän, farár evanjelického cirkevného zboru v Kežmarku, odkladal jej uvedenie do života. Bezpečnostné opatrenia sa však s príchodom leta uvoľnili, a tak sa verejná prezentácia publikácie uskutoční v piatok 23. júla 2021 o 18.00 hod. 

„Príbeh Dreveného artikulárneho kostola v sebe skrýva veľa tajomstiev, a jedno z nich bude odhalené aj priamo na slávnostnom uvedení knihy,“ uviedol Roman Porubän. Programom bude účastníkov sprevádzať herec Peter Cibula. Za klavírneho sprievodu Júlie Grejtákovej zaspieva Marián Lukáč Biblické písně od Antonína Dvořáka. Z pera hudobného skladateľa Víťazoslava Kubičku zaznie premiéra organovej skladby, ktorú napísal pre túto príležitosť. Okrem toho sa jeden z účastníkov bude môcť natrvalo zapísať do Dreveného kostola k najstaršiemu zápisu z roku 1730.

Slávnostné uvedenie knihy s požehnaním vykonajú dvaja biskupi – Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV a Ján Kuboš, biskup rímsko-katolíckej cirkvi a administrátor Spišskej diecézy. 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy v Žiline

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy v Žiline

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy, Lichardova 24, 010 01 Žilina.

Kvalifikačné predpoklady, zoznam požadovaných dokladov, ďalšie kritériá a požiadavky nájdete v nižšie priložených dokumentoch. Písomnú žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, je potrebné doručiť v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Výberové konanie EMŠ–neotvárať!“, je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 30. 7. 2021 do 12:00 hod. na adresu cirkevného zboru.

Bližšie informácie: https://www.ecavza.sk/

Hľadači a vyznávači pravdy

Hľadači a vyznávači pravdy

V týchto dňoch myslíme na všetkých hľadačov aj vyznávačov pravdy. Sviatok Majstra Jána Husa je nielen pripomienkou vzácneho človeka viery, ale aj príležitosťou nanovo zdôrazniť potrebu hľadania aj vyznávania pravdy v cirkvi a v spoločnosti. Hľadať a stáť si za pravdou, aj za cenu života.

Prečo je tento proces nesmierne dôležitý? Odpoveď je skrytá v slovách majstra z Nazareta: „pravda Vás vyslobodí“. Kto hľadá, ten nájde… – takéto zasľúbenie je dané všetkým, ktorých neodradia od hľadania všetky úskalia a nebezpečenstvo hľadania pravdy. Niekedy je hľadanie pravdy a spravodlivosti život ohrozujúca činnosť. Spoznal to v cirkevnom prostredí Ján Hus, Martin Luther, prešovskí mučeníci, Bonhoeffer a ďalší. V spoločnosti v posledných rokoch hľadanie pravdy vyústilo do vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

Nie vždy máme chuť hľadať pravdu, lebo táto cesta vedie labyrintom rôznych stretov a odhalení. Hľadanie a odhalenie vždy mení situáciu. Mení pohľad na ľudí, na seba samých a vo svojom zrkadle vynáša na svetlo pravdy o skutočnosti. Ak je v tomto svetle pravda odhalená a stáva sa známou, vtedy nie všetci ju automaticky prijímajú a jej sila nie všetkých vyslobodzuje. Tam kde človek na strane pravdy neustúpi v kompromisoch ani o krok pred nespravodlivosťou tohto sveta, tam sa zjavuje vo svete niečo Božie. Ježiš, stojac pred Pilátom sa nepýta, čo je pravda, lebo on ju pozná, žije, on ju vyjavuje, aj sa pre ňu obetuje. On je Pravda. V jej prítomnosti sa ľudia dozvedajú pravdu o sebe, o svojej pýche, o falošných maskách.  

V týchto dňoch sa mi v mysli preháňajú mená dvoch Jánov – Husa a Kuciaka, ktorí ani po množstve vyhrážok neprestali s hľadaním pravdy a písaní o nej. Nehľadali vlastný prospech, ale pravdu a spravodlivosť v cirkvi aj spoločnosti, za ktorú položili tu najvyššiu obeť – vlastný život. Ich smrť spôsobila precitnutie – v cirkvi pred stáročiami aj v dnešnej spoločnosti, kde za ich odhalením pravdy, ľudia mali šancu spoznať svet lživej dvojtvárnosti, pokrytectva, nespravodlivosti, či korupcie. Je pravdou, že ak jednotlivec vystúpi z davu a poukáže na zlyhanie, či neetickosť vyšších záujmov, začne byť problémom. Smrť však  nie je posledným slovom, ani riešením nepohodlnej pravdy vo svete. Moc precitnutia, ktoré sa rodí z jej vyznania pred svetom sa stáva svetlom, ktoré pravdu zjavuje v novej sile a moci.

Nech tento odkaz prežaruje dnešnú politickú, cirkevnú, aj spoločenskú sféru. Nech prepaľuje všetky konšpiračné a lžou zaodeté tzv. “isté pravdy”, aby prinesená obeť tých, ktorí ostali bytostne verní pravde a ktorí ju oddane hľadali v živote spoločnosti aj cirkvi, neostala len prázdnou spomienkou, ale žitou realitou, ktorá prinesie nový závan ochoty hľadať pravdu a pevne ju vyznávať.

Mgr. Peter Mihoč (biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku)

Stretnutie biskupa VD s primátorom Košíc

Stretnutie biskupa VD s primátorom Košíc

V historickej radnici v Košiciach prijal pán primátor mesta Košice Jaroslav Polaček a námestníčka primátora Lucia Gurbáľová biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku Petra Mihoča, predsedu Školského výboru ECAV Miroslava Čurlíka a predsedu Školského výboru VD ECAV a zároveň farára Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Košice Dušana Havrilu.

Témou stretnutia bola spolupráca v oblasti školstva, komunitných a ekumenických vzťahov v meste Košice. Zúčastnení sa zhodli na veľmi dobrej úrovni spolupráce mesta Košice s Evanjelickým gymnáziom Jana Amosa Komenského v Košiciach a Cirkevným zborom ECAV Košice.

Brat biskup pozval pána primátora na návštevu Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach a Biskupského úradu VD v Prešove.

Voľba nového generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

Voľba nového generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

Kandidačná porada na svojom zasadnutí v Trenčianskych Tepliciach 2. júla 2021 odporučila do volieb na funkciu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku dvoch kandidátov:

  1. Mariána Damankoša, dozorcu Šarišsko-zemplínskeho seniorátu
  2. Ivana Trepáča, dozorcu Turčianskeho seniorátu.

Podporu kandidačnej porady nezískal Imrich Lukáč.

Volebné konventy sa v cirkevných zboroch uskutočnia v priebehu troch nedieľ – 25. júl, 1. august., 8. august 2021.