Potravinová zbierka opäť prekonala rekord

Potravinová zbierka opäť prekonala rekord

Potravinová zbierka opäť prekonala rekord

      Vďaka zákazníkom Tesca, dobrovoľníkom a zapojeným organizáciám sa podarilo v predajniach reťazca vyzbierať rekordných 147 ton potravín a drogériového tovaru v hodnote 210-tisíc eur na pomoc ľuďom v núdzi a sociálne slabším rodinám. Koncom novembra 2018 totiž spoločnosť Tesco uskutočnila už šiestu Potravinovú zbierku spolu s Potravinovou bankou Slovenska, Slovenskou katolíckou charitou, Depaul Slovensko, Evanjelickou diakoniou a OZ Vagus. Spoločnosť Tesco navýšila hodnotu darov o 20%, a tak pred Vianocami venovala zapojeným charitatívnym organizáciám navyše  42-tisíc eur.        Na Slovensku prebiehala Potravinová zbierka v 113 obchodoch, čo je o deväť obchodov viac ako minulý rok. Oproti minulému roku darovali zákazníci Tesca pre ľudí v núdzi o 37 ton potravín viac. Dobrovoľníci z charitatívnych organizácií, ale aj zamestnanci spoločnosti Tesco sa tiež aktívne zapojili do Potravinovej zbierky a pomáhali zákazníkom vyberať tovar vhodný na darovanie. „Všetkým dobrovoľníkom a našim zákazníkom, ktorí prispeli, patrí veľké poďakovanie. Vďaka nim môžu charitatívne organizácie pripraviť krajšie Vianoce mnohým ľuďom po celom Slovensku,“ povedala Veronika Bush, riaditeľka komunikačného oddelenia.  Pred realizáciou najväčšej potravinovej zbierky v obchodoch zorganizoval obchodný reťazec aj zbierku od dodávateľov, do ktorej sa zapojili tri spoločnosti a spolu darovali navyše 750 kg svojich produktov.

      Evanjelická diakonia tento rok opäť pomáhala prostredníctvom cirkevných zborov: Banská Štiavnica, Bardejov, Brezová pod Bradlom, Košice, Myjava, Pliešovce, Senica, Stará Turá,  Sládkovičovo a reformovaného zboru v Kráľovskom Chlmci. Zapojili sa aj strediská evanjelickej diakonie: Bratislava, Chmeľov, Komárno, Košeca, Kšinná, Skalica a Vranov nad Topľou. Do pomoci sa zapojilo tiež zariadenie pre seniorov v Gabčíkove. Ďakujeme všetkým cirkevným zborom, strediskám evanjelickej diakonie, obetavým dobrovoľníkom a ďalším spolupracujúcim organizáciám Evanjelickej diakonie, ktorí v obchodných prevádzkach Tesco zbierali zakúpený tovar. Hodnota vyzbieraného tovaru prostredníctvom Evanjelickej diakonie bola za rok 2018 celkom  37 200,55 € a celková hmotnosť darovaného tovaru je 27 604,04 kg. Vďaka vám môžeme rozdeliť potravinovú pomoc ľuďom v núdzi, ľuďom bez domova, opusteným matkám s deťmi a sociálne slabým rodinám. Ďakujeme!

   

Jana Gasperová

Referát Public relations a Fundraising

Ústredie evanjelickej diakonie

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2019

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2019

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2019

Vedomé spojenie života muža a ženy znamená veľa úsilia a námahy. Odmena je však istá – zdravý partnerský vzťah je dokázanou zárukou zdravej rodiny, šťastných detí a prosperujúcej spoločnosti.

Aké by mohli byť charakteristiky zdravého manželstva a ako sa k nemu dopracovať…? Rovnakú otázku si kladie aj celosvetová kampaň so známym  názvom Národný týždeň manželstva (NTM). Počas tohtoročnej kampane, ktorej téma znie – „hráme spolu“ – budú mať páry možnosť zúčastniť sa aj na príjemnom večery s užitočným workshopom. Ten účastníkom predstaví 7 pilierov spokojného manželstva, ktoré odborníci sledovali na stovkách párov a ktoré následne potvrdili relevantnými psychologickými výskumami. Dozvieme sa, ako je možné obnovovať a prehĺbiť vzájomnú lásku a rásť v partnerskom sťahu, či sme spolu 1 mesiac alebo 100 rokov.

Odborníci zaradili medzi sedem najdôležitejších partnerských zručností komunikáciu, riešenie problémov, poznanie partnera, životné zručnosti, sebariadenie, sex a romantiku a napokon kompetenciu s názvom zvládanie stresu. Počas seminára sa s nimi účastníci krátko zoznámia a následne sa budú baviť – seminár prináša akčné úlohy pre páry, ktoré do manželského spolunažívania vnáša hra Duet. Predstavenie tejto hry a možnosť si ju zakúpiť bude súčasťou tohto seminára, ktorý prebehne na 14-tich miestach naprieč Slovenskom: Bratislava – Petržalka (10. a 11. 2), Bratislava Trnávka (12. 2.), Trenčín (12. 2.), Považská Bystrica (11. 2.), Prievidza (14. 2.), Topoľčany (15. 2.), Žilina (13. 2.), Ružomberok (16. 2.), Liptovský Mikuláš (16. 2.), Rabča (17. 2.), Poprad (13. 2.), Prešov (17. 2.), Košice (15. 2.) a Snina (14. 2.).

Dodajme, že téma manželského týždňa v roku 2019 – „Hráme spolu“ – má na Slovensku úspešných predchodcov. Vydarené boli aj predchádzajúce ročníky, ktoré ste mohli zaznamenať prostredníctvom tém „Manželstvo – umenie lásky“ (2018), „Manželstvo – spolu na ceste“ (2017), „Recept na dobré manželstvo“ (2016), „On a ona – jednota v rozdielnosti“ (2015), „Manželstvo – viac ako papier“ (2014), „Vernosť nie je slabosť“ (2013), „V dobrom i zlom“ (2012) a „Na všetko dvaja“ (2011).

 

Za prípravný tím NTM 2019

Hedviga Tkáčová

PRE TEBA 2019

PRE TEBA 2019

PRE TEBA 2019

Vážené predsedníctvo cirkevného zboru ECAV,
               po pozitívnej odozve z cirkevných zborov ECAV na evanjelizačné večery proChrist LIVE z Liptovského Hrádku prichádzame s novým pozvaním pre váš CZ. Radi by sme Vás pozvali do  evanjelizačného projektu PRE TEBA 2019, ktorý pripravujeme ako slovenský organizačný tím v partnerstve s organizáciou proChrist Nemecko. Päť večerov naplnených bohatým evanjelizačným programom chce napomôcť k misijným aktivitám našej cirkvi v sekulárnom prostredí. Sme radi, že aj tohto roku sa do projektu ako spoluorganizátor zapojila aj Sliezská evangelická cirkev. Partnerom projektu je aj mesto Liptovský Hrádok, ktoré poskytlo prenosové miesto – Kinosálu pri mestskom Kultúrnom dome v termíne od 3. – 7. apríla 2019 (streda – nedeľa) so začiatkom vždy o 18.00.hod.
   

                5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov, 5 známych hostí, 5 svedectiev ako možnosť spomalenia, či priam zastavenia sa a bezplatného pripojenia sa na „inú“ frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet.
Témou tohtoročných evanjelizačných večerov „Pre Teba“ bude prosba, ktorú denne vyslovujú v rozličných situáciách veriaci a niekedy aj neveriaci po celom svete – „Otče náš“.
1.Dvere domov – Otče náš, posväť sa meno Tvoje, Príď kráľovstvo Tvoje
2.Vôľa – Kde je vôľa, tam je cesta – Buď vôľa Tvoja
3.Chlieb na cestu – Chlieb náš každodenný daj nám dnes
4.Sila odpustenia – Odpusť nám viny naše
5.Liek v pokušení – Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého

               Na prenosovom mieste v Liptovskom Hrádku týmito témami poslúžia slovensko-sliezski rečníci. Pripravený je bohatý sprievodný program: päť večerov hudby, rozhovorov, životných príbehov známych osobností, v ktorých živote Boh spôsobil radikálnu zmenu – aktualizovaný bude priebežne na webovej stránke: www. prochrist.sk/preteba. Hudobné vstupy budú v réžii interprétov a hudobných telies zo Slovenska a Sliezska.
   

               Vysielací link a propagačné materiály budú prístupné na webovej stránke: www. prochrist.sk/preteba. Organizátori prosia tie cirkevné zbory, ktoré sa zapoja, aby sa na internetovej stránke riadne  zaregistrovali ako prenosové miesto. Uľahčí nám to objektívne vyhodnotenie projektu.

                Na propagáciu vo Vašom okolí Vám zasielame plagát, prosíme Vás o ich vyvesenie a propagáciu v kruhu Vášho cirkevného zboru. Program podujatia chce svojím obsahom osloviť predovšetkým sekulárnych ľudí, všetkých hľadajúcich, či stratených. Avšak chce byť aj novým duchovným impulzom povzbudenia pre stálych členov vašich zborov. Je dôležité, aby ste v rámci Vášho CZ motivovali ľudí k odvahe pozývať aj nových ľudí k premýšľaniu nad existencionálnymi otázkami života. Prosíme aj o Vašu modlitebnú podporu, nakoľko si uvedomujeme, že bez Božieho požehnania a oslovenia je márna všetka ľudská námaha. 

                Tohto roku je projekt financovaný len z dobrovoľných finančných darov jednotlivcov zo Slovenska. V prípade Vášho zapojenia do projektu Vás chceme požiadať aj o finančnú podporu vo forme vyhlásenia ofery na jednom z odvysielaných večerov, alebo v inej forme.

                Ak by ste chceli projekt finančne podporiť, milodary môžete posielať na bankový účet:
                                             IBAN SK32 7500 0000 0040 2009 7346, VS: 4021

 

               Ďakujeme za každú Vašu podporu, propagáciu a veríme, že projekt s Božou pomocou prinesie nové duchovné povzbudenie vo vašom prostredí.

 

za organizačný tím evanjelizáčných večerov PRE TEBA 2019

Mgr. Peter Mihoč – tajomník biskupa VD ECAV

Príbeh dvoch piesní, ktoré sa stali hymnami

Príbeh dvoch piesní, ktoré sa stali hymnami

Príbeh dvoch piesní, ktoré sa stali hymnami

DOLNÝ KUBÍN / Evanjelický cirkevný zbor Dolný Kubín si v spolupráci s Mestom Dolný Kubín pripomenul 19. decembra 2018 sté výročie vzniku ČSR a prijatia hymny ČSR. V úvode programu vystúpili žiaci ZŠ Janka Matúšku so scénickým programom a spevom piesne Kopala studienku. Prítomných, ktorí boli predovšetkým žiaci viacerých ZŠ a SŠ, pozdravil primátor mesta Dolný Kubín Ján Prílepok a delegácia z partnerského mesta Pelhřimov. Svojím príspevkom zaujal domáci predsedajúci zborový evanjelický farár Rastislav Stanček s názvom: Oravskí štúrovci – Janko Matúška nebol sám. Pútavým spôsobom priblížil vplyv osobností v 30. rokoch 19. storočia na Orave. Druhá prednáška zaznela od učiteľa dejepisu Matúša Chrena: Vznik ČSR a príbeh hymien. Vo svojom príspevku spomenul aj oravských politikov, ktorí sa podieľali na fungovaní ČSR. Program doplnil prednes ukážok z tvorby Janka Matúšku. Na záver zazneli hymny ČR a SR. Iniciátori podujatia Rastislav Stanček a Ján Prílepok si chcú počin dolnokubínskeho rodáka Janka Matúšku a osobnosti Oravy, ktoré mali významný vplyv v emancipačnom hnutí a pri vzniku ČSR, pripomínať každý rok. Podujatie vzbudilo ohlas v médiách, nakoľko bolo jedinečné pripomenutím si histórie vzniku a stého výročia prijatia štátnych symbolov dnes už samostatnej SR a ČR. Krátku video reportáž nájdete na: www.sk-sk.facebook.com/ecavdk/

FOTO: Martin Buzna

INŠTALÁCIA DIŠTRIKTUÁLNEHO DOZORCU

INŠTALÁCIA DIŠTRIKTUÁLNEHO DOZORCU

INŠTALÁCIA DIŠTRIKTUÁLNEHO DOZORCU

LADA / V nedeľu 16. decembra 2018 bol do úradu dozorcu Východného dištriktu (VD) inštalovaný Ing. Ľubomír Pankuch (*1962) – dištriktuálny presbyter, synodál, člen Rady Evanjelickej spojenej školy v Prešove a zároveň starosta obce Lipníky. Akt inštalácie vykonal biskup VD Slavomír Sabol v evanjelickom kostole v Lade.

Ľubomír Pankuch sa narodil 28. septembra 1962 rodičom Tomášovi Pankuchovi a dnes už nebohej Anne rod. Hankovskej. Študoval na Textilnej fakulte v Liberci. S manželkou Gabikou majú tri deti – Erika, Ninu a Dávida, ako aj dve vnúčatá. Vo svojom programe Ľ. Pankuch uviedol, že služba v cirkvi je jeho životnou cestou: „Človek slúžiaci prináša pokoj a lásku do života rodiny, cirkvi aj spoločnosti. Možno to nie je heslo pre dnešnú spoločnosť, keď sa presadzujú široké lakte a dobré známosti, ale ja verím v slúžiacu lásku.“

Chce sa zasadzovať o intenzívnejšie  zapojenie neordinovaných do služby, o napredovanie evanjelických škôl a vznik nových, o rozprúdenie spolupráce s mladými, zakladanie ďalších stredísk evanjelickej diakonie a v neposlednom rade o návrat k bratsko-sesterským vzťahom na všetkých úrovniach ECAV. Medzi jeho priority patrí tiež participácia na príprave nového  cirkevno-organizačného modelu štruktúry cirkvi, kde bude menej centralizácie a viac efektívnosti a spolupráce. Aspoň raz ročne plánuje iniciovať stretnutia s predsedníctvami jednotlivých seniorátov dištriktu.

Slávnosť inštalácie sa konala v evanjelickom kostole v Lade, filiálke cirkevného zboru Nemcovce, kde Ľubomír Pankuch dlhoročne vykonával funkciu zborového dozorcu. Po kázni – inštalačnom príhovore biskupa S. Sabola vystúpil spevokol cirkevného zboru v Prešove pod vedením dirigentky Oľgy Adamkovičovej. Inštalovanému Ľubomírovi Pankuchovi sa prihovoril jeho predchodca vo funkcii dištriktuálneho dozorcu – Ján Brozman a zároveň novozvolený generálny dozorca Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV). Za predsedníctva šiestich seniorátov VD vystúpil Marián Kaňuch – senior Turčianskeho seniorátu. Za domáci cirkevný zbor Nemcovce inštalovaného pozdravili zborový farár Peter Székely a zborová dozorkyňa Viera Cinová,  piesňou skupinka detí.

Ľubomíra Pankucha, ako jediného kandidáta na funkciu dozorcu VD, do volieb posunula Kandidačná porada, a to hlasovaním podľa platných cirkevno-právnych predpisov. Kandidačná porada, ktorú tvoria predsedníctva šiestich seniorátov Východného dištriktu, sa zišla 26. mája 2018 v priestoroch Biskupského úradu VD v Prešove. Následne sa voľby dištriktuálneho dozorcu konali na zborových konventoch v rovnakých termínoch ako voľby generálneho predsedníctva: 17. júna, 24. júna a 1. júla 2018. Na zasadnutí sčítacej komisie  14. júla vyplynulo, že kandidát Ľubomír Pankuch získal 82,06 percenta hlasov, teda potrebné 3/5 voličských hlasov.

Kandidačnou poradou k voľbám dozorcu VD na základe vznesenia dôvodnej námietky neprešiel kandidát Jaroslav Mervart, člen predstavenstva vydavateľstva Tranoscius a Generálneho hospodárskeho výboru. Voľby dištriktuálneho dozorcu boli preto napadnuté žalobou na Dištriktuálnom súde VD, ktorú súd zamietol. Žalobou sa následne zaoberalo Dištriktuálne presbyterstvo VD, ktoré na svojom zasadnutí 30. novembra 2018 v Prešove potvrdilo právoplatnosť výsledkov volieb dozorcu VD. Dištriktuálne presbyterstvo zároveň konštatovalo, že funkčné obdobie dozorcu VD ECAV Ing. Ľubomíra Pankucha je v zmysle platných cirkevno-právnych predpisov šesťročné, t. j. od 16. 11. 2018 do 15. 11. 2024. 

 

-emi-

FOTO: Lucia Beňová

V Príbovciach opravujú organ

V Príbovciach opravujú organ

V Príbovciach opravujú organ

V evanjelickom kostole v Príbovciach (Turčiansky seniorát) sa pred niekoľkými týždňami začala dlho očakávaná a vytúžená rekonštrukcia organa, ktorý je v súčasnosti nefunkčný. Generálnej opravy sa ujali R&M.Muška,  Organárske dielne  Žilina, s.r.o. pod vedením Mariána Mušku a plánujú realizovať množstvo prác, ktoré majú trvať do konca mája 2019. Samotné ladenie organa je naplánované na júl 2019.

Cirkevný zbor v Príbovciach sa snaží získať finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu mnohými aktivitami: organizuje koncerty, kultúrne podujatia; reklamnými a propagačnými  materiálmi zvyšuje informovanosť o minulosti, ako aj prítomnosti zboru. Už od augusta 2015 v cirkevnom zbore prebieha finančná zbierka, určená na záchranu vzácneho hudobného nástroja. Časť zbierky tvorí výťažok z koncertov detského spevokolu „Soľničky zeme“ a predaja jeho CD. K dnešnému dňu je na účte pre generálnu opravu organu 15 658 €, no rozpočet je určený na 29 800 €.

Organ v evanjelickom kostole v Príbovciach je dvojmanuálový s pedálom,  má 21 znejúcich registrov s pneumatickou traktúrou, výpustkovými vzdušnicami a dokončila ho v septembri 1935 firma majstra organára, Jána Tučeka z Kutnej Hory (Česká republika).

Pohľad na organový prospekt – viditeľnú časť mohutného nástroja tvorenú drevenými a cínovými píšťalami s vysokým leskom – je zjednodušenou predstavou o jeho zložitom mechanizme. Väčšina píšťal sa nachádza vo vnútri nástroja, kde sú ich stovky. Pre zaujímavosť: organ v evanjelickom kostole v Príbovciach má v sebe ukrytých 827 cínových, 297 zinkových a 268 drevených píšťal, spolu 1 392. Posviacku organu vykonal v októbri 1935 Otto Škrovina, farár Turčianskom sv. Martine.

Ľubomír Žila

Redakčne upravené a krátené

Kostol v Dolnom Kubíne po generálnej oprave

Kostol v Dolnom Kubíne po generálnej oprave

Kostol v Dolnom Kubíne po generálnej oprave

Viac ako rok trvala generálna oprava evanjelického kostola v Dolnom Kubíne. Počas nepretržitej 120-ročnej prevádzky sa totiž už dávnejšie objavili značné praskliny, najmä v jeho oblúkoch, stropných klenbách a obvodových múroch.

Rozsiahla rekonštrukcia bola financovaná najmä v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko, založenom na cezhraničnej medzinárodnej spolupráci. Spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu bol schválený v celkovej výške 866-tisíc eur. Približne 41 500 eur musel cirkevný zbor nájsť z vlastných zdrojov. Partnerom dolnokubínskych evanjelikov v projekte s názvom: Spoločne putujeme už 500 rokov, sa stal cirkevný zbor v Poľskom Těšíne. Zahŕňal viacero aktivít, ale jeho najväčšou položkou bola záchrana, reštaurovanie a rekonštrukcia evanjelického kostola v Dolnom Kubíne. Iba 5 percent z celkovej sumy čerpala poľská strana. Ďalšie práce na kostole, ktoré nezahŕňal projekt, hradil cirkevný zbor z vlastných zdrojov vo výške skoro 150 000 eur.

Generálna oprava kostola sa začala od jeho základov, cez obvodové múry až po krov, vrátane interiéru a mobiliára. Rekonštrukčné a sanačné práce vykonali víťazi verejného obstarávania – firma Ressan z Banskej Bystrice a česká firma Stati-cal. Mnohé urobili svojpomocne dobrovoľníci cirkevného zboru. Zreštaurované boli tiež vzácne maľby z roku 1934 podľa návrhu akademického maliara Jána Hálu. Novšiu tvár dostala kazateľnica, krstiteľnica, neogotický oltár z roku 1894  a tiež organ. Vyčistený bol oltárny obraz – vzkriesený Ježiš Kristus, olejomaľba na plátne z roku 1894. Počas generálnej opravy chrámu sa všetky bohoslužobné úkony vykonávali v náhradných priestoroch alebo v kostoloch okolitých cirkevných zborov.

V nedeľu 25. novembra 2018 bol kostol slávnostne posvätený a uvedený do prevádzky. Biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola teší, že došlo ku generálne oprave, a to až do takej miery, ktorá je nad očakávania. „Verím, že veriaci sa zomkli nielen v oblasti materiálnej, ale aj duchovnej a pôjdu spolu ďalej ako jeden šík,“ uviedol pre miestnu regionálnu televíziu.

Akt posviacky kostola, ktorý patrí medzi dominanty mesta, vykonal novozvolený senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega. Generálnu opravu sčasti finančne podporilo aj mesto Dolný Kubín a primátor Roman Matejov je spokojný, že kostol bol „vyliečený z chorôb, ktorými trpel“. Výnimočný deň zavŕšil koncert, na ktorom sa po roku demontu rozozvučal historický organ.

Zborový farár a autor hlavnej idey projektu Rastislav Stanček je tiež editorom a spoluautorom knižných publikácií vydaných v rámci programu Interreg: Cesty Juraja Tranovského a turistického sprievodcu: Od reformácie po dnešok – Těšínskym Sliezskom a Oravou. Publikácie dopĺňa putovná výstava, ktorú tvorí 36 bannerov. Pozostáva z okruhov, ktoré sprístupňujú poznatky o šírení reformácie na Orave a Tešínskom Sliezsku, oboznamujú o živote a diele Juraja Tranovského – osobnosti, ktorá spája oba regióny – a predstavujú proces záchrany a reštaurovania kostola.

Projekt Spoločne putujeme už 500 rokov cirkevného zboru v Dolnom Kubíne a Poľskom Těšíne nebol len o rekonštrukcii kostola. Zahŕňal aj iné aktivity, ako tomu napovedá už samotný názov projektu, vrátane spoločných výmenných stretnutí. Išlo v prvom rade o propagáciu kultúry 500-ročnej histórie partnerských cirkevných zborov, jej vytváranie a zachovávanie pre budúcnosť. 

Viac v januárovom čísle mesačníka eVýchod.

E.Mihočová

foto: Ivana Dubovská, Rastislav Stanček, Laco Pagáčik

Projekt Spoločne putujeme už 500 rokov podrobne mapuje 50-minútový dokumentárny film, sprístupnený cez internetový prehliadač Youtube.

DNI MILANA RÚFUSA k nedožitým 90. narodeninám

DNI MILANA RÚFUSA k nedožitým 90. narodeninám

DNI MILANA RÚFUSA k nedožitým 90. narodeninám

Deviaty kríž na roli nebies stojí

ZÁVAŽNÁ PORUBA / Pietnou spomienkou pri hrobe básnika, ktorý bol trikrát nominovaný na Nobelovu cenu, sa v piatok 7. decembra 2018 začali Dni Milana Rúfusa k jeho nedožitým 90. narodeninám. Zaznelo nábožné slovo a modlitba seniora Liptovsko-oravského seniorátu Stanislava Gregu, pieseň K Tebe ó, Bože, môj v podaní Fidelitasu, spoločná Modlitba Pánova, verše Majstra, príhovory.

Z cintorína sa účastníci presunuli do domu kultúry. Akadémiu Štebot v rodnom hniezde otvoril videofilm Ľubomíra Patscha, ktorý dokumentuje, ako Závažná Poruba uchováva posolstvo svojho veľkého rodáka.  Predseda Občianskeho združenia Naveky závažná Pavel Baráni osobnou  spomienkou na Milana Rúfusa poukázal na pokoru a skromnosť, ktorá sa niesla celou jeho tvorbou aj životom. V eseji Plachý hosť v podaní Vladimíra Pavlíka, miestneho evanjelického farára, básnik hovorí, že ak by mohol, pozval by si k vianočnému stolu svoje detstvo. V predvianočnom čase básnika pozdravili škôlkari aj žiaci základnej školy, ktorú navštevoval aj Milan Rúfus.

Vyrastal  murárskej rodine, preto rodáčka a recitátorka Kvetka Staroňová pozdravila Majstra jeho básňou Murári a folklórna skupina Poludnica Privítankou murárov. Už od kolísky vnímal Rúfus spev svojej matky a spevom ho prišla pozdraviť aj ženská spevácka skupina. Recitácie Elenky Chovanovej, Katky Migaľovej a Nikolky Dvoranovej  sú dôkazom toho, že verše Milana Rúfusa v jeho rodnom hniezde budú znieť stále, z generácie na generáciu. Zvuk fujary Ivana Brosku a harmonika Tibora Plchu  umocnili sviatočnú atmosféru.

Večer veršov vyvrcholil uvedením básnickej zbierky Kataríny Devečkovej: Doma je doma. Knihu myšlienkami básnika uviedla správkyňa Domu Milana Rúfusa Soňa Barániová. Obrazová koláž na zhudobnenú báseň Naveky závažná uzatvorila program venovaný nedožitým 90. narodeninám Majstra.

V sobotu si skupiny návštevníkov z Vranova, Bratislavy i Bohuslavíc prezreli expozíciu Domu Milana Rúfusa. V nedeľu na službách Božích v miestnom evanjelickom kostole odzneli Žalmy v teologickej interpretácii farára Vladimíra Pavlíka a v interpretácii Kvety Staroňovej zazneli Žalmy u Rúfusa. „Ako teológ nesmierne hodnotím jeho básne, ktoré sú preteplené láskou k človeku, ale skrze Boha,“ podčiarkol V. Pavlík. V najbližších dňoch pokračujú sprievodné podujatia: Pozdravy z hniezda a Sobotné večery.

 text: Dušan Migaľa, red. upravené

Foto: Katarína Piatková

Nenápadní hrdinovia​

Nenápadní hrdinovia​

Nenápadní hrdinovia

Ťažké osudy 22 politických väzňov a prenasledovaných komunistickým režimom predstavili študenti na konferencii Nenápadní hrdinovia v bratislavskom Primaciálnom paláci 16. novembra, v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu. Na 10. ročníku projektu Do Zlatého pásma odborná porota zaradila Tobiáša Cingeľa, študenta Evanjelickej spojenej školy v Prešove a jeho prácu Duchovná služba laických pracovníkov SECAV (1948 – 1989), príbeh Jely Petričovej. V striebornom pásme sa umiestnil príbeh evanjelického farára Alexandra Baricu, spracovaný študentmi Evanjelického gymnázia v Martine.

Účastníci projektu po konferencii spoločne vycestovali do Prahy, zastavili sa na Velehrade a následne pri hrobe zavraždeného Jána Kuciaka.

-emi-