VÝBEROVÉ KONANIE RIADITEĽ/KA EG JAK KOŠICE

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu na svojom zasadnutí 12.02.2016 vypísalo výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice. Predpoklady výkonu práce, požadované podklady a termín ich doručenia si môžete prezrieť tu: EGJAK_vyberove_konanie_2016.

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair