• 1
  • 2
  • 3

Pozvánka

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV srdečne pozýva na Kázňové prípravky :

Pôst - Veľká noc 2017 20. február 2017 - Evanjelická spojená škola Liptovský Mikuláš (poslucháreň EZŠ)

Konferenčný poplatok (obed) je 4€ na osobu (uhrádza sa na mieste konferencie). 

Uzávierka prihlášok je 15. 2. 2017 

Dozvedieť sa viac

Atény nad Torysou

Prešovu sa v dávnej minulosti dostalo pomenovania Atény nad Torysou, a to preto, že bolo mestom škôl – za štúdiom doň prichádzala mládež z celého vtedajšieho Uhorska. Aj preto Evanjelická spojená škola v spolupráci s mestom Prešov vyhlásila vedomostnú súťaž. Prihlásiť sa do nej mohli 3-členné kolektívy žiakov 8. – 9. ročníka základných škôl Prešovského okresu alebo v pôsobnosti Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV. Súťaž má podnietiť žiakov k štúdiu historických udalostí spojených so školstvom a životom v meste Prešov. Súťažiaci si tak doplnia informácie z regionálnych dejín, o ktorých sa v škole zvyčajne nehovorí. Finálové kolo sa uskutoční 28. februára 2017 v priestoroch Evanjelickej spojenej školy, pozostávať bude z písomnej časti, prezentácie a záverečného duelu.

 

01

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair