• 1
  • 2
  • 3

Pozvánka

Konferencia pre pracovníkov detských besiedok a dorastu

 30. septembra 2017 vo Veľkej zasadačke Starého kolégia v Prešove s témou "Z celého srdca"

Program

Premiéra divadla: KRVAVÝ TRÓN

Plagát

 

 

Atény nad Torysou

Prešovu sa v dávnej minulosti dostalo pomenovania Atény nad Torysou, a to preto, že bolo mestom škôl – za štúdiom doň prichádzala mládež z celého vtedajšieho Uhorska. Aj preto Evanjelická spojená škola v spolupráci s mestom Prešov vyhlásila vedomostnú súťaž. Prihlásiť sa do nej mohli 3-členné kolektívy žiakov 8. – 9. ročníka základných škôl Prešovského okresu alebo v pôsobnosti Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV. Súťaž má podnietiť žiakov k štúdiu historických udalostí spojených so školstvom a životom v meste Prešov. Súťažiaci si tak doplnia informácie z regionálnych dejín, o ktorých sa v škole zvyčajne nehovorí. Finálové kolo sa uskutoční 28. februára 2017 v priestoroch Evanjelickej spojenej školy, pozostávať bude z písomnej časti, prezentácie a záverečného duelu.

 

01

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair