Jarný projektový týždeň v EZŠ Prešov

V týždni od 9.4 do 13.4.  sa Evanjelická základná škola v Prešove zmenila na more zážitkov, plné tvorivých činností, radosti a usmievavých tváričiek žiakov. Ako tradične, aj tento rok sme zrealizovali Jarný projektový týždeň, počas ktorého sme sa držali jedného a veľmi vzácneho hesla, ktoré znie: Každý deň je iný, učíme sa bez driny.  Je to vyučovanie, keď žiak aj bez kníh, sa toho veľa naučí. Deti si každý deň priniesli domov veľa vedomostí o vode, prírode, živočíchoch, ľudových tradíciách a povolaniach.                                                                                   

1. deň – Deň vody- bol venovaný dôležitosti vody. Po prezentácii o kolobehu vody, Mgr. Lucia Beňová predviedla, pomocou demonštračnej pomôcky, prácu vody v prírode. Predtým, ako si to všetko pozreli, riešili pracovný list, kde pomocou metódy KNOW, WANT a LEARN, mali napísať - Čo viem ? Čo sa chcem dozvedieť? a Čo som sa naučil o vode?

2. deň - bol prírodovedný. Počas tohto dňa si žiaci mohli priniesť svojho domáceho ,,miláčika“. Úlohou starších žiakov bolo naštudovať si, o vopred ohlásených zvieratkách, spôsob ich života a porozprávať o nich mladším žiakom. Dozvedeli sme sa čím sa živia, v akom prostredí žijú a ako sa o svoje zvieratko starať. Tieto hodiny nám spestrili aj rodičia našich žiakov, a to p. Iľko, ktorý nám prišiel porozprávať a zároveň aj ukázať Veľhada kráľovského, p. Šala sa zameral na jaštery a šváby a p. Simpson, ktorý nám priniesol chameleóna a o jeho živote nám porozprával v anglickom jazyku, keďže je pôvodom Angličan. Preklad zabezpečil jeho syn, druhák, Jakob Simpson.  Tento zverinec v škole, nám uzavreli sokoliari z Košíc, ktorí nám predviedli prácu s dravcami. O tomto dni bola natočená reportáž do televízie.

3. deňĽudový deň - sme sa presunuli v spomienkach do minulosti a do školských lavíc sme si zasadli v ľudovom kroji. Po druhej vyučovacej hodine sme sa presunuli do telocvične. Pri vstupe nesmelo chýbať vítanie chlebom a soľou. Členovia ľudového súboru Vargovčan z Hanušoviec nám porozprávali o ľudových tradíciách, tancoch a predstavili aj kroje, a to  zemplínsky, rusínsky a šarišský. V závere sme si spolu aj zatancovali na krásnu ľudovú nôtu.

4. a 5. deň boli venované exkurziám, kde sme si mohli svoje teoretické vedomosti vyskúšať priamo v praxi. 1. a 2. ročník navštívil Mestečko povolaní v Auparku Košice, kde si žiaci reálne vyskúšali prácu dospelého človeka. 3. a 4. ročník navštívil Steel Park – park vedy taktiež v Košiciach.

Verím, že to, ako nám všetko výborne vyšlo, je zásluhou nielen celého kolektívu, ale hlavne sme prijali veľa Božieho požehnania. Je dobre vedieť, že Boh existuje a svoju ochrannú ruku drží nad každým z nás.

Mgr. Martina Feničová

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair