Evanjelický katechizmus pre mladých - YOUBE

Milí bratia a milé sestry,

nechcem aby toho bolo dnes na vás veľa, ale predsa by som rád ešte zdôraznil jednu zaujímavú ponuku.
Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV v spolupráci so švajčiarským vydavateľstvom Fontis vydáva evanjelický katechizmus pre mladých, vhodný aj na vyučovanie konfirmácie, biblických hodín, či na individuálne štúdium a vzdelávanie. Na viac ako 170 stranách sa kladú otázky a hľadajú odpovede, ktoré stoja na biblických pravdách a zasľúbeniach. Kto sa naučí žiť s touto Pravdou, ten dokáže veriť, milovať, a dúfať v rôznych situáciach života.

Katechizmus je obsahovo aj graficky veľmi pútavo spracovaný, plus k nemu pripravujeme web stránku, ktorá by mala slúžiť ako komunikačný kanál, či spôsob na obsahove vylepšovanie pridávaním nových tématických týkajúcich sa špecificky našej ECAV.

3 otázky života, ktorých odpovede sa stávajú piliermi, či základnými kameňmi života mladého človeka.

Kam (komu) patríme? – YOUBELONG
Komu môžeme veriť? – YOUBELIEVE
Ako máme žíť? – YOUBEHAVE
https://www.fontis-verlag.com/yoube/
https://www.startnext.com/yoube

Kniha sa momentálne pripravuje do tlače, vychádza v máji 2018. Cena za 1 ks / 10 €
Túto informáciu zverejňujem vopred kvôli získaniu predbežnej prognózy výšky nákladu.
Objednávky je možné zasielať na email: , alebo tel. : 0918/828312, 051/77 22 515

Kniha bude určite vhodným darčekom k slávnosti konfirmácie, či iných príležitostí týkajúcich sa života mladých ľudí.

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair