• 1
  • 2
  • 3

Pozvánka

Divadlo KRVAVÝ TRÓN

Kázňové prípravky: Pôst - Veľká noc 2018

12.februára 2018 ESS Liptovský Mikuláš

ProChrist - z Lipska naživo.

12. - 18. marec 2018

Ponuka vnútromisijných materiálov

 

 

Práca s hlinou

Práca s hlinou – podporná terapia vzdelávania žiakov s hluchoslepotou

V priebehu mesiacov jún – október 2017 sme v škole pre hluchoslepých pracovali na projekte „Práca s hlinou – podporná terapia vzdelávania žiakov s hluchoslepotou“. Hlavným cieľom projektu bolo zaradiť prácu s hlinou ako formu terapie do pravidelných podporných činností edukácie žiakov s hluchoslepotou. Všetky podporné opatrenia vzdelávania smerujú k rozvíjaniu celej osobnosti. U žiakov, s čiastočným poškodením sluchu a zraku, sa pri vzdelávaní kladie dôraz na to, aby sa naučili tieto zmysly adekvátne využívať a koordinovať. U žiakov, ktorí tieto zmysly nemajú sa edukácia sústreďuje na hmat, čuch a chuť. Práca s hlinou má mnoho pozitívnych účinkov: posilňuje sebavedomie; je médiom kompenzácie chýbajúceho (poškodeného) zmyslu; pôsobí relaxačne a rehabilitačne; stimuluje jemnú motoriku, vnímanie priestoru, koordináciu ruky a oka; pre žiakov s mentálnym postihnutím dáva možnosť konkrétneho telesného vnímania.

Vďaka tomuto projektu sme zabezpečili hrnčiarsky kruh, nástroje a formy pre prácu hlinou, farebnú bezvýpalovú hlinu i hlinu v prírodných farbách, akrylové farby, laky. Od začiatku nového školského roka sme túto formu terapie zaradili u každého žiaka do individuálneho vzdelávacieho programu ako aj do výchovného programu školského internátu.

Projekt sa nám podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Informovala: Ľudmila Gregová

 

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair