Konferencia pre pracovníkov dsb a dorastu

Učiteľov detských besiedok a pracovníkov s dorastom pozýva Biskupský úrad VD na konferenciu, ktorá sa uskutoční 30. septembra 2017 vo Veľkej zasadačke Starého kolégia v Prešove. Konferencia chce napomôcť k príprave obsahovej náplne Detských služieb Božích v novom školskom roku 2017/2018. Pozvanie prijal Dr. Czeslaw Bassara, riaditeľ organizácie Medzinárodná služba biblického vyučovania (Poľsko). Celkovo prednesie tri témy, ktoré súvisia s výchovou a vyučovaním: Dieťa – vec alebo božstvo?,  Realistický výchovný prístup k deťomDuchovný problém našich detí. Každý z prednáškových blokov doplní diskusia k predmetnej téme.

Téma konferencie Z celého srdca vychádza z názvu nového pracovného materiálu na nový školský rok, ktorý bude na stretnutí predstavený. Rovnako z biblického textu Mk 12, 30: „... Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca...“ Kniha Z celého srdca rozoberá príbeh starozmluvného proroka Samuela, ktorého Boh do služby povolal jedinečným spôsobom. Lekcie ukazujú na dôležitosť rodinného zázemia v duchovnom živote detí, potrebu otvorenosti pre Božie slovo, pestovanie vnútornej poslušnosti voči počutému slovu atď. Jednotlivé lekcie sú spracované v dvoch variantoch – pre deti a dorast. Materiál je doplnený o kreatívne aktivity a pracovné listy.

Organizátor, Biskupský úrad VD ECAV v Prešove, prosí cirkevné zbory, aby pozvánku sprostredkovali svojim pracovníkom s deťmi a dorastom, a zároveň ich účasť na konferencii aj finančne podporili.

Účastnícky poplatok: 4 € (čiastočne pokrýva výdavky na stravu)

Uzávierka prihlasovania: do 22. septembra 2017 emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky: 051 / 7722 515, 0918 / 828 379.

-emi-

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair