Obnovme svoj dom - Misijné dni 2017

Cirkev je „semper reformanda“, t. j. neustále sa reformujúca. „Premýšľame o tom, čo dnes treba reformovať a či sme zo zreteľa nestratili poslanie, ktoré nám Kristus dal,“ objasnil Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu ECAV dôvody, ktoré viedli k výberu témy tohtoročných Misijných dní: Obnovme svoj dom.

Téma postavená na starozmluvnej knihe Ezdráš teda úzko korešpondovala s 500. výročím reformácie. Ezdráš mal obnoviť národný a bohoslužobný život Izraela po jeho prepustení zo zajatia, ktoré umožnil v r. 586 pr. Kr. perzský kráľ Kýros po ovládnutí Babylónie. Podľa biskupa S. Sabola ide o úlohu, pred ktorou stojíme aj my, novozmluvný Boží ľud: obnoviť svoj domov – naše rodiny, cirkevné zbory, cirkev: „Rečníci priniesli nový pohľad na to, čo sa v minulosti udialo a akým spôsobom sa z toho môžeme poučiť v súčasnosti.“

Zahraničný hosť, Peter Jašek, ktorý bol 14,5 mesiaca väznený s islamistami v Sudáne, do Starej Ľubovne prišiel spolu s manželkou Vandou. Na seminári predstavil prácu organizácie Hlas mučeníkov a prerozprával príbehy prenasledovaných kresťanov vo svete (Nigéria, Sýria...), s ktorými sa osobne stretol ako humanitárny pracovník. V panelovej diskusii priblížil okolnosti svojho uväznenia.

Dôležitou súčasťou Misijných dní (MD) od ich vzniku je Kapela Východného dištriktu (KVD). Jedna zo speváčok tejto formácie Miluška Martičková, zložila pieseň, ktorá sa stala hymnou MD. Písaniu textu predchádzalo čítanie knihy Ezdráš a prepájanie jej textov s reformačným rokom. Miluška nepamätala len na obnovu vzťahu jednotlivca s Bohom, ale aj na aktuálnu napätú situáciu v cirkvi: „Na obnove musíme pracovať a byť článkom, ktorý pomôže.“ Hymna, ktorú pre štvorhlas upravil Martin Tipul, kapelník KVD, je k dispozícii aj ostatným kapelám a spevokolom našich cirkevných zborov, aby ju mohla cirkev spoločne spievať na Pamiatku reformácie.

O program pre deti sa postarali besiedkárske tímy z Giraltoviec a Marhane. Prekvapením pre najmenších, ale aj ich rodičov, bolo divadelné predstavenie Viktórie Jenčkovej o zajacovi Eduardovi a jeho zázračnej ceste domov. Príbeh o láske, ale aj o bezohľadnosti, o tom, že hodnotu toho, čo máme, spoznáme, až keď to nenávratne stratíme.

Keď organizačný tím rozmýšľal nad programovou skladbou Misijných dní, snažil sa o sprítomnenie istej časti veľkého reformačného diela do dnešnej doby. A keďže si Martin Luther po Božom slove najviac cenil hudbu, jeden z večerov patril tzv. Chart show a príbehom, ktoré sa spájajú s obľúbenými piesňami vopred vybratých osobností.

Hudobný večer skončil spomienkou na dvoch ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, no boli neodmysliteľnou súčasťou Misijných dní: na farára a riaditeľa BÚ VD Radima Cingeľa a Janku Mariňákovú, vedúcu dorastu v cirkevnom zbore v Nemcovciach, ktorá do večnosti odišla nečakane po pôrode svojho prvorodeného syna Samuela. Keďže Janka patrila do tímu kaviarne MD, tento rok bola pomenovaná práve po nej. Spomienky na ňu priblížili fotografie a spomienky blízkej priateľky.

Jeden z programových blokov sprevádzal hudobný hosť, bansko-bystrická kapela Crossroads. Zaznelo aj niekoľko piesní z ich najnovšieho CD Život plný zázrakov.

V reformačnom roku nemohla chýbať panelová diskusia práve k tejto téme. Okrem S. Sabola, biskupa VD a Mariána Damankoša, riaditeľa ESŠ v Prešove, pozvanie prijal emeritný arcibiskup Trnavskej arcidiecézy rímsko-katolíckej cirkvi Róbert Bezák. Panelová diskusia smerovala k reformácii v súčasnosti. Pri otázke moderátora, či je dnes ešte čo oslavovať a pripomínať si, brat arcibiskup vyzdvihol rozmanitosť a rôznorodosť možností, ako sa priblížiť k Bohu ako k Tomu, ktorý nás ďaleko presahuje: „Mám ťa rád sa dá povedať po nemecky, po anglicky aj po taliansky, ale stále je to ten istý princíp.“

Detailné vedomosti o pohnutom živote reformátora Martina Luthera, ale aj celkový všeobecný prehľad preverila súťaž Dobre vedieť, ktorá 400 účastníkov Misijných dní rozdelila do dvoch „súperiacich“ táborov. O výhru zabojovali aj tímy v rodinnej hre s názvom Lutherov život v obrazoch. Súťažiace rodiny skladali obrázky súvisiace so životom reformátora z hlavolamu tangram (forma puzzle).

O to, aby boli Misijné dni aj „odľahčené“ a aby sa účastníci zabavili, sa postarala dvojica moderátorov Tomáš Martaus a Veronika Benetinová v spolupráci s Jurajom Balogom (CZ Prešov). V ponuke bolo opäť široké spektrum seminárov, ranné modlitby, biblické hodiny, športy a voľno-časové aktivity. Futbalový turnaj medzi laikmi a farármi skončil nečakaným tesným víťazstvom ordinovaných.

Hostia mali k dispozícii bol hotelový bazén. V blízkom okolí hotela Sorea, kde sa Misijné dni konali, je niekoľko vzácnych minerálnych prameňov. Miestnou raritou je aj jedinečná hladká 350-ročná borovica Vejmutovka.

Misijné dni ukončili služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej. Biskup VD Slavomír Sabol v kázni pripomenul, že obnova cirkvi začína obnovou rodín: „Ak sú v rodine problémy, je dôležité predkladať ich Pánu Bohu v modlitbe, ako to robil Ezdráš ... Pri modlitbe sa učíme hľadieť na veci a problémy z Božej perspektívy.“ Veď modlitba má jednu úžasnú moc: moc meniť človeka. Buď zmení nášho životného partnera, alebo zmení nás.

Záznam programu Misijných dní 2017 je vďaka technickému tímu cirkevného zboru v Hybe dostupný cez Youtube.com.

Viac v septembrovom čísle mesačníka eVýchod.

-emi-

FOTO: Matej Čurlík, Šimon Brehuv

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair