MUZIKÁL Ako prídu Lastovičky

Detský spevokol Lastovičky zo Starej Turej a Tanečná škola Bibs vystúpia 12. mája v Prešove a 13. mája v Kukovej s muzikálom: Ako prišli lastovičky domov.

Príbeh najprekladanejšej slovenskej autorky Kristíny Royovej – Ako sa lastovičky vrátili domov, ožil na Starej Turej vďaka detskému spevokolu Lastovičky a tanečnej škole BIBS. Rozprávka o lastovičkách, ktoré prekonávajú strastiplný návrat domov, patrí medzi Royovej najobľúbenejšie príbehy. Muzikálový príbeh je však aj nadčasovým podobenstvom o živote človeka, ktorý na svojej ceste hľadá domov, spoznáva Stvoriteľa a prežíva svoje jóbovské drámy. Spevácky súbor pôsobí pod záštitou o. z. Sluha, ktoré tvorivým spôsobom nadväzuje na prácu a odkaz sestier Royových, dcér staroturanského evanjelického farára Augusta Roya. Sestry Royové, ktorých piesne patria v Evanjelickom spevníku medzi najobľúbenejšie, na Starej Turej založili sirotinec Chalúpka.

Detský spevokol Lastovičky a deti z Tanečnej školy Bibs prekonajú dlhú cestu, aby 12. mája vystúpili v Prešove – v Dvorane Starého kolégia a 13. mája v Dome kultúry v Kukovej. Predstavenia začínajú o 18,00. Vstupné je dobrovoľné.

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair