Prešovské jatky - 5.3.2017

Príbeh Reformácie 500 v Prešove začína

(330.výročie Prešovských jatiek – 1.pôstna nedeľa)

 

Na rohu Evanjelického Kolégia na Hlavnej ulici v Prešove je už od roku 1908 osadené súsošie  venované obetiam Prešovských jatiek, krvavého súdu, ktorý začal s popravami 5.marca 1687, pred 330 rokmi. Pomník  obetiam Caraffovho súdu, ktorého autorom je  Béla Markupp (aj levov pri vstupe do parlamentu v Budapešti)  bol financovaný zo zbierky iniciovanej profesorským zborom Evanjelického Kolégia.  Na pomníku je znázornený hrdý zeman pred popravou, ktorého nezlomili ani kruté výsluchy a mučenie. Za ním stojí kat s mečom, čakajúci na svoju obeť. Paradoxne, si väčšina ľudí túto plastiku zamieňa s generálom Caraffom, no táto postava symbolizuje 24 mučených a popravených obetí, ktorých mená sú na tabuli pod postavou. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Prešove si 5.marca 2017 pripomenie na hlavných službách Božích v Chráme Svätej Trojice  v Prešove o 9:00 hodine pamiatku mučených a popravených s odkazom pre dnešok.  V Chráme Svätej Trojice si po skončení služieb Božích veriaci zapálením sviece a položením kvetín pri medenej rakve v krypte kostola, pripomenú štyroch popravených, ktorých ostatky sú uložené v rakve. Ostatky štyroch obetí : Andreja Keczera, Juraja Radvanského, Jána Bertóka a Gabriela Pálaštyho sa našli v roku 1930 pri oprave kostola vo Svinej odklaľ boli prevezené do chrámu a uložené do  medenej rakvy. Veriaci sa krátko zastavia v modlitebnej chvíli aj pri pamätníku, kde odznejú známe mená mučených a popravených. Okrem pozvania na služby Božie a zastavenie pri rakve a pamätníku pozývame všetkých Prešovčanov aj na večernú prednášku o 17:00 hodine do Dvorany Biskupského úradu Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku (Evanjelické Kolégium) na tému: „Prešovské jatky ako súčasť príbehu Reformácie v Prešove“. Prednášajucim jeriaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove, PhDr.Marián Damankoš, PhD. Srdečne pozývame.

V rámci 500.výročia Reformácie, si v Prešove pripomeniemeešte pamiatku posvätenia Chrámu Svätej Trojice v Prešove (11.6.2017 – 370 rokov), začatie činnosti Evanjelického Kolégia (15.10.2017 – 350 rokov) a pamiatku Reformácie (31.10.2017 – 500 rokov).

 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku  Prešov

Mgr. Ján Bakalár, zborový farár CZ ECAV Prešov

Mgr. Ondrej Koč, zborový farár CZ ECAV Prešov

Mgr. Lenka Wágnerová, CZ ECAV Prešov

Mgr. Miroslav Čurlík, zborový dozorca CZ ECAV Prešov

 

pamatnik pres jatky 2017                 letak jatky final

 

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair