REGISTRÁCIA

POPLATOK – UBYTOVANIE A STRAVA:

Vyplňte prihlasovací formulár a uhraďte požadovanú cenu.
Účastnícky poplatok si vypočítate súčtom registračného poplatku dospelej osoby ubytovania
a stravy registrovanej osoby a rodinných príslušníkov. Prihlasovanie prebieha do 31.7.2018.

Účastnícky poplatok – 3€ (platí len pre účastníkov od 15 rokov s ubytovaním a stravou)
Účastnicky poplatok pre hostí bez ubytovania a stravy – 5€

POPLATOK – UBYTOVANIE A STRAVA:
Dospelá osoba – 1 noc – 29,00 € | 2 noci – 58,00 € | 3 noci – 87,00 €.
Dieťa od 3 – 14,99 rokov – 1 noc – 22,00 € | 2 noci – 44,00 € | 3 noci – 66,00 €.

Cena pobytu (štv.-ned.) dospelej osoby s nocľahom a stravou s účastnickym  poplatkom – 90 €.
Cena pobytu (štv.-ned.) dieťaťa s nocľahom a stravou (od 3r. do 14,99 r.) – 66 €.

V prípade vlastného zabezpečenia lôžka (postieľka) a stravy pre dieťa do 3 rokov je cena ubytovania – 0 €
(táto možnosť ubytovania sa týka len deti bez nároku na stravu).

V prípade platby bankovým prevodom poukážte finančný obnos na číslo účtu s IBAN: SLSP a. s. SK83 0900 0000 0000 96293513,
variabilný symbol: 1810, správa pre prijímateľa : priezvisko meno + počet osôb.

V prípade platby poštovou poukážkou použijte poukážku typu S.
Uveďte do nej hore uvedené číslo účtu, variabilný symbol a správu pre prijímateľa.

Kontakt: Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku, Box 119, 080 01 Prešov. tel.č.: 0918828312.
V prípade naplnenia kapacity, prednosť budú mať prihlášky na celý pobyt podujatia.