Domov

Konferencia pre pracovníkov s deťmi a dorastom
Napomôcť k príprave a skvalitneniu obsahovej náplne detských služieb Božích v novom školskom roku
Čítaj viiac
Reformačná poštová známka
Poštová známka „500. výročie reformácie“ získala 2. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Les Grands Prix de
Čítaj viiac
Ordinácia novokňazov
V nedeľu 23. septembra 2018 boli v Banskej Bystrici – Radvani ordinovaní štyria evanjelickí novokňazi, absolventi Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK: Miloslav
Čítaj viiac
SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA
21. – 22. október 2017 / Staré kolégium PREŠOV: Staré kolégium, ktoré je dnes sídlom Biskupského úradu Východného dištriktu (VD) ECAV
Čítaj viiac
Aliančný modlitebný týždeň
  Tohtoročné 500. výročie reformácie bolo pre nemecky hovoriace Evanjelické aliancie vo Švajčiarsku, Rakúsku a Nemecku dostatočným dôvodom k tomu,
Čítaj viiac
Voľby dozorcu Východného dištriktu ECAV
Čítaj viiac