Presbyterstvo VD ECAV

Riadni členovia: 

Slavomír Sabol – biskup VD                                 

Tomáš Hyben – zástupca dozorcu VD

Marián Kaňuch – zástupca biskupa VD             

Dušan Cina – vedúci BÚ VD, poradný hlas   

Stanislav Grega                                           

Ján Hruška                                    

Milan Kubík                                         

Jerguš Olejár                                       

Jaroslav Petro                                  

Roman Porubän                           

Ján Greguš                                

Viera Hybenová                          

Jana Chaloupková                                

Dušan Mesároš                                   

Ľubomír Pankúch                                

Ján Štefan                                      

Marek Cingeľ – podpredseda VMV VD 

Miroslava Maková – právna zástupkyňa VD

Bohumil Mazák – predseda HV VD

Peter Mihoč – podpredseda ZED VD

 

Náhradní členovia: 

Martin Chalupka – za ordinovaných

Ján Matis – za ordinovaných

Miroslav Čurlík – za neordinovaných

Ľudovít Lenhardt – za neordinovaných

 

 

 

2014 – 2020

2018 – 2024

2014 – 2020

2018 – 2024

2018 – 2024

2014 – 2020

2016 – 2022

2014 – 2020

2016 – 2022

2018 – 2024

2014 – 2020

2018 – 2024

2018 – 2024

2016 – 2022

2016 – 2022

2018 – 2024

2018 – 2024

2018 – 2024

2018 – 2024

od 2018

 

 

2017 – 2023 

2014 – 2020 

2014 – 2020

2017 – 2023