VD ECAV

Východný dištrikt Evanjelickej a.v. cirkvi vznikol v roku 1919 dočasným ustanovením Generálnej rady. Za administrátora bol určený Jur Janoška, farár v Liptovskom Mikuláši. V roku 1921 bola na synode v Trenčianskych Tepliciach legislatívne schválená organizačná štruktúra Evanjelickej a.v. cirkvi v Československu. ECAV bola rozdelená do dvoch dištriktov, Východného dištriktu(VD) a Západného dištriktu.

Za biskupa VD bol zvolený dovtedajší administrátor dištriktu Jur Janoška, biskupom bol v rokoch 1921 – 1930, ďalšími biskupmi boli Vladimír Pavol Čobrda(1930 – 1953), Július Krčméry(1953 – 1958), Štefan Kátlovský(1958 – 1968), Július Filo st.(1970 – 1994), Ján Midriak(1994 – 2000), Igor Mišina(2000 – 2006), Slavomír Sabol(2008 – ).

Dištriktuálnymi dozorcami boli Ján Ružiak(1919 – 1921 ako administrátor, 1922), Ján Ruman(1922 – 1925), Bohuslav Klimo(1926 – 1945), Ondrej Devečka(1946 – 1953), Fedor Zorkćzy(1953 – 1963), Ján Haško(1963 – 1972), Pavol Niederland(1973 – 1979), Karol Wurm(1979 – 1990), Ivan Šenšel(1990 – 1992), Ľubor Michna(1992 – 2000), Ján Paciga(2000 – 2006), Ján Brozman(2006 – ).

V súčasnosti pod VD spadá 6 seniorátov: Gemerský, Košický, Liptovsko – oravský, Šarišsko – zemplínsky, Tatranský a Turčiansky seniorát, v ktorých je spolu 130 cirkevných zborov.

Sídlo biskupa VD bolo od roku 1919 postupne v Liptovskom Mikuláši , Prešove, Košiciach, od roku 1994 je sídlom biskupa mesto Prešov, v historických priestoroch prešovského starého Kolégia.