Aktuality

  • Prešovskí gymnazisti inšpiratívne stvárnili silný príbeh

    Na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove sa predmet umenie a kultúra už štvrtý rok vyučuje formou niekoľkodňových blokov. Podľa doterajších skúseností sa ukazuje, že takto možno záujem mladých ľudí o kultúru a umenie, ale aj rozvoj ich vlastnej tvorivosti v tejto oblasti podporiť najlepšie.

    Read More >>

Kalendár akcií